Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Akademik Kadro

Yrd. Doç. Dr. Ayşe GÜLER

1977 yılında Niğde’de doğdu. 1992 Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümünü kazandı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Resim Bölümü Lisansını tamamladı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Yüksek Lisans programına kabul edildi. 2009 yılında Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Doktora eğitimini tamamladı. 2000-2009 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nda Teknoloji Tasarım öğretmeni olarak görev yaptı. 2009 yılında Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Yrd. Doç. Dr.  kadrosuna atandı. Halen Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Güler, dört kişisel sergi açmış ve birçok karma sergiye katılmıştır. Çalışmalarını kendi atölyesinde sürdürmektedir.
(1977, Nıgde)
1992-Ankara Anatolia Fine Arts High School
1996-Faculty of Vocational Training at Gazi University
2003- M.A. Gazi University, Department of Fine Arts Education
2009- Ph. D. Gazi University, Department of Fine Arts Education
2000-2009- Technology and design teacher in secondary schools at Ministry of Education
She still holds her position as Assist. Prof. in the Department of Fine Arts Faculty at Kırıkkale University. She opened 4 solo exhibitions and participated in many mixed exhibitions.


Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GENÇER

Kırıkkale’de doğdu, ilk orta ve lise öğrenimini aynı yerde tamamladı. 1978 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümüne girdi. Erzincan, Yozgat-Yerköy ve Kırıkkale’de Milli Eğitime bağlı resim-iş öğretmeni olarak görev yaptı. 1996 yılında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünde Öğretim Elemanı olarak göreve başladı.
2001 yılında Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını “eğitim fakültelerinde desen eğitimi” üzerine tamamladı, daha sonra Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doktora eğitimini tamamladı. Şahsi ve karma sergilerle sanat hayatına devam eden sanatçı, evli ve üç çocuk babası olup Güzel Sanat Eserleri Meslek birliği ve Kırıkkale İl Bandrol Denetim Komisyonu üyesidir. 2006 yılında Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Fakülte sekreteri vekili olarak fakültenin kuruluşunda faaliyet gösterdi. 2011 yılında Yardımcı Doçent Doktor kadrosuna atandı, halen aynı yerde resim bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.


Yrd. Doç. Dr. Şuayip YÜCEL

1977 yılında Tire'de doğdu. 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Resim Anasanat Dalı'nda Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı. Sanatçı, "31. DYO Resim Yarışması Ödülü (2004)", "T.C. Dışişleri Bakanlığı Genç Sanatçılar Başarı Ödülü (2006)" ve "Rh+ Sanat Dergisi Yılın Genç Ressamı Finalist Ödülü (2009)"nü kazandı. Yirminin üzerinde karma sergide yer aldı. Çalışmalarına kendi atölyesinde devam etmektedir.
Born in 1977 in Tire, he graduated from Süleyman Demirel University faculty of fine Arts department of Painting in 2001 The artist obtained his MA degree in painting program from Hacettepe University in 2006. The awards he has won include "the 31st DYO Painting Contest-Award (2004) ", " Young Artists Award of Republic of Turkey  Ministry of Foreign Affairs (2006)" and "Rh+ Art Magazine The Young Painter of the Year Finalist Award (2009)". He has also participated in over 20 group exhibitions so far. He continues his art endeavors in his own studio at present.


Yrd. Doç. Dr. Hüda Sayın YÜCEL

1979 yılında Isparta'da doğdu. 2001 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Birincilikle bitirdi. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Resim Ana sanat Dalında Yüksek Lisansını tamamladı. 2012 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Resim- İş Eğitimi bölümünde Doktora öğrenimini tamamladı. İlk kişisel sergisini 2005 yılında açtı. 2009 yılında Çanakkale'de yapılan "Rüzgar" Konulu Resim Yarışmasında Birincilik Ödülü aldı. Yirminin üzerinde karma sergide yer aldı. Birçok sempozyum, kongre ve çalıştaya katıldı.
She was born in Isparta in 1979. She graduated from Süleyman Demirel University Faculty of Education, Department of Painting as the top ranking student in 2001. In 2005 she completed her graduate studies in Hacettepe University. She received a Doctorate degree from Gazi University Institute of Educational Sciences, Department of Fine Arts Education in 2012. In 2009 she won the First Prize in "Wind" painting exhibition in Çanakkale. She opened her first solo exhibition in 2005. She has participated in over 20 group exhibitions, several symposiums and workshops so far.


Arş. Gör. Ahmet Musa KOÇ

1985 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. Lisans eğitimini 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümünde başarıyla tamamladı. Dil eğitimi için gittiği İngiltere’de sanat çalışmalarına devam etti. 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Türk-İslam sanatları Bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Mesleki Resim Eğitimi Bölümünde ikinci yüksek lisansına başladı. 2013 yılında tamamladı. Koç; üç kişisel sergi açmış olup birçok fuar, festival ve  karma sergiye katılmıştır ayrıca altı ayrı yarışmada da ödülleri bulunmaktadır.
He was born in Konya, in 1985. He finished primary and secondary education in the same city. He graduated from Selcuk University Education Faculty and Craft Teacher Department in 2008. He went to the UK to study of language. He started to master education in Selcuk University Institute of Social Sciences and Turkish-Islamic arts Department in 2010. After course period, he started to second master education in Gazi University, Institute of Education Sciences and Department of vocational art education. He completed in 2013. Koç hased three personal exhibitions and many group exhibitions. He was involved art Project and art festivals. Also he has awards in six different competitions.


Okt. Buket KAYA

1974 yılında Ankara’da doğdu. Sanata olan ilgisi ilkokul sıralarında başlayan Kaya, ilk ve orta öğretim yıllarında farklı sanat dallarıyla ilgili çeşitli okul kulüplerinde çalışmalar yaptı. Lise yıllarında resim alanına yönelerek, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü İş Eğitimi Ana Sanat Dalı Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 1997 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra, İzmir Beydağ Atatürk İlköğretim Okulu’nda 2 yıl resim öğretmenliği yaptı. 1999 yılından bu yana, Kırıkkale Üniversitesinde okutman kadrosunda görevini sürdüren Kaya, Seçmeli Resim dersi ve ortak seçmeli ders olarak; MekânTasarımı, Biçimlendirme ve Tasarım dersleri vermektedir. Bunun yanı sıra; Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri, Yazı Teknikleri ve Öğretimi derslerinide vermiştir. Karma resim sergilerinde çalışmalarıyla katılım sağlamıştır. İçmimari, tasarım ,mekân çözümlemeleri alanında yurt içi ve yurt dışı çalışmaları takip eden Kaya, tasarım alanında kişisel çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir. 
Born in Ankara in 1974, Kaya begins to feel interested in fine arts during her primary education. She works in different art clubs in secondary school. Following her high school years, she pursues her undergraduate studies in the field of art teaching at Uludag University, Faculty of Education. Upon graduation in 1997, she works as an art teacher in İzmir Beydağ Ataturk Primary School for 2 years. Kaya has been teaching Interior Design and Shaping & Design as elective courses as well as Theories of Art Education and Handwriting Techniques at Kırıkkale University since 1999. Kaya , who is married with a child, is interested in art exhibitions of interior design and interior solutions.


Okt. Fatma Talia YAĞIZ

Türkiye'nin sanat başkenti İstanbul'da doğan Yağız'ın sanat serüveni çocuk yaşlarda müzikle başladı, resimle devam etti. Lisans eğitimini Gazi Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi El Sanatları Eğitimi  Bölümü Uygulamalı Resim Ana Sanat Dalı'nda, yüksek lisans eğitimini de aynı üniversitesinin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1990 yılında tamamladı. 1989-1993'de ortaokul ve lisede öğretmenlik yaptı. MEB. Talim Terbiye  Kurulu'nda ders kitapları resimledi. Kitap seçim komisyonunda görev aldı. Resim yarışmalarında jüri üyeliği yaptı. 1993 yılında Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı. Kırıkkale MYO'da El Sanatları Bölüm Koordinatörlüğü yaptı. Temel Sanat Eğitimi, Teknik Resim, Lif ve Boya Teknolojisi, Genel-Teknik İletişim ile Güzel Yazı Teknikleri ve Sanat Kuramları dersleri vermiştir.Türk Resim Sanatı Tarihi, tezhip, minyatür ve Kazak Dili ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Halen Kırıkkale Üniversitesi'nde görevine devam etmektedir. Resim, Sanat Eğitimi, Sanat Tarihi dersleri vermektedir.
Born in Istanbul, the art capital of Turkey, Yagiz’s artistic journey began with music from early childhood, and continued with painting. Following her undergraduate education at Gazi University, Vocational Education Faculty of Applied Arts and Crafts, Department of Applied Art, she did her master’s degree at the same university in 1990. She taught art at elementary and secondary schools from 1989 to 1993. She pictured course books for the Ministry of Education.  She was a member of the commission in charge of book selection for children and a member of the jury for many drawing contests. In 1993, she began working as a lecturer at Kırıkkale University. She was the coordinator of the department of handicrafts in the Vocational School in Kırıkkale University. She taught Basic Art Education, Technical Drawing, Fiber and Paint Technology, General-Technical Communication, Fine Writing Techniques and Theories of Art. She was the one who started Kırıkkale University Traditional Year-End Picture Exhibitions in 1993. History of Turkish Painting, illumination, miniatures and Kazakh language are among her interests. She still continues to teach Painting, Art Education and Art History courses at Kırıkkale University.


Okt. Selda PEHLİVANLI

1977 yılında Kırıkkale'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kırıkkale'de tamamladı. Ortaokul ve lise yıllarında okul karma sergilerine katılarak çeşitli dereceler elde etti. Ünlü ressam Cevdet Batur’un Ümitköy’de bulunan atölyesinde  çalıştı. 1999 Yılında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümün' den mezun oldu. Resimlerinde seçtiği konularda  her zaman özgün olmayı doğayı farklı bir bakış acısıyla yansıtmayı, çalışan insanları, sevinci hüznü, ifade edebilmeyi, bunu yaparken de her türlü tekniği kullanabilmeyi, kendine amaç edinmiştir. Mesleği ile ilgili özel ilgi alanları: sanat tarihi, sanat eğitimi, sanat felsefesi, sanat ve toplum, Türk resim sanatı evreleri, minyatürlerdir. 1999 Yılında Kırıkkale Üniversitesinde Resim Okutmanı, olarak göreve başlayan AKGÜN, Sanat eğitimi, Sanat ve toplum derslerini vermektedir. Evli ve İki çocuk annesidir.